Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród Pusztamagyaród Pusztamagyaród Gazdasági program Pusztamagyaród Óvoda Pusztamagyaród Kenyeres Elemér Pusztamagyaród Galéria   english   deutsch
Pusztamagyaród
 
Gazdasági program

Pusztamagyaród Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja 2002-2006

1. Ipari park és távfűtőmű létrehozása

A projekt rövid leírása:
Az ipari park kifejezetten fafeldolgozó és azokat kiszolgáló, azokhoz kapcsolodó vállalkozások befogadását tűzte ki célul. Ezt indokolják a térség adottságai, fa alapanyag gazdagsága, a hagyományok, a munkakultúra megléte. A park alapot nyújt a vállalkozások klaszter-szerű együttműködésére. A park ilyen jellegű működésével a betelepülő, szakosodott kis és közép vállalkozások széleskörű kooperációjával nagy hozzáadott értékű, magas feldolgozottsági fokú termékek állíthatók elő. A hasonló jellegű cégek betelepülése további előnyt jelent a hulladékfeldolgozás szempontjából. A létesülő biomassza (elsősorban fa) alapú fűtőmű képes lesz a vállalkozások minden fa hulladékát hasznosítani. A fűtőműben előállított hőenergia felhasználói részben maguk vállalkozások lesznek, részben pedig a község kommunális hőfogyasztói. A projekt szükségességét indokolja a községből való elvándorlás megállítása, új munkahelyek teremtése, ipar megteremtése valamint a kiépülő távhőellátó rendszer lehetőséget teremt a falusi turizmus fejlődésének.

A projekt teljes becsült költségvetése: 900 000 000 Ft.

A projekt megvalósításának forrásai:

1. ütem: PHARE CBC (Magyarország-Ausztria Kisprojekt Alap)
90% támogatás az Uniótól
10% önrész önkormányzat, vállalkozások

2. ütem: PHARE-ORPHEUS
50% támogatás az Uniótól
40% támogatás a magyar költségvetésből
10% önrész önkormányzat, vállalkozások

A projekt várható megvalósulása: 2004-2006


2. Bérlakásépítés


A projekt rövid leírása:
A településen 10 darab Önkormányzati bérlakás megépítése. Jelenleg az Önkormányzat tulajdonában csupán egy ilyen jellegű ingatlan van. A községben tervezett ipari fejlesztések végrehajtásának egyik alapvető igénye a szellemi tőke megtartása, illetve új szakemberek letelepítése, melyet az Önkormányzat álzal kiutalható bérlakások tovább erősítenek. A lakások a község tulajdonában lévő építési telkeken lennének kialakítva.

A projekt teljes becsült költségvetése: 165 000 000 Ft.

A projekt megvalósításának forrásai: állami támogatásu bérlakásprogram

A projekt várható megvalósulása: 2004


3. Egészségház kialakítás

A projekt rövid leírása:
A jelenleg működő orvosi rendelő épületét az 1960-as évek közepén adták át. Rekonstrukciója mára már elengedhetetlenné vált. Az épület alapterülete kicsinek bizonyul, ezért szükség van annak bővítése. A tervezett felújítás eredményeként az orvosi rendelő épülete minden törvényi előírásnak, EU-s követelménynek megfelel majd. Az elképzelések szerint egy kisebb helyiség épülne a meglévő rendelő mellé, melyben a betegek fogadása és az adatfelvétel történne, valamint korszerűsítésre kerülnének a vizesblokkok és a fűtésrendszer is.

A projekt teljes költségvetése: 16 935 000 Ft.

A projekt megvalósításának forrásai: Zala Megyei Területfejlesztési Tanács (pályázat), Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A projekt várható megvalósulása: 2003

4. Szociális ellátóház

A projekt rövid leírása:
A szociális programunkkal a 699 állandó lakosból a 60 évnél idősebb korosztályt célozzuk meg, mely a lakónépesség 24%-a, 172 fő. Sok az egyedülálló, a rokkant nyugdíjas, akik az étkeztetésen túl az intézményi programokat, a társalgás biztosítását is igénylik. A hétfőtől péntekig használatlanul álló épületünk átalakításával valamennyi szociális alapellátást igénylő jogos kérésének képesek leszünk eleget tenni. A tervezett program, illetve a kialakítandó gondozási központ 1 fő felsőfokú végzettségű vezető alkalmazásával valamint szakképzett szociális munkások alkalmazásával biztosítaná 30 fő szociális ellátását étkezéssel, orvosi ellátásukat heti egy alkalommal, valamint kulturális igényeiket. A szakmai program indításához az épület átalakításán túl még szükséges a berendezés, bútorzat és egyéb tárgyi eszköz beszerzés.

A projekt teljes becsült költségvetése: 35 000 0000 Ft.

A projekt megvalósításának forrásai: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, válságkezelő program

A projekt várható megvalósulása: 2003-2004


5. Tornacsarnok építése

A projekt rövid leírása:
Az új általános iskola mellé egy korszerű tornacsarnok építése. Jelenleg rossz idő esetén csak a régi iskolában kialakított tornaszoba nyújt lehetőséget a diákok mozgására. A tervezett tornacsarnok nemcsak a helyi iskolások korszerű sportolását biztosítaná, helyet adna a környező települések sportolni vágyó fiatalajinak, valamint alkalmas lenne különböző sportrendezvények lebonyolítására.

A projekt teljes becsült költségvetése: 118 000 000 Ft.

A projekt megvalósításának forrásai: GYISM pályázat, Zala Megyei Területfejlesztési Tanács, önrész kiváltása hitel felvételével.

A projekt várható megvalósulása: 2004

6.Közösségi ház kialakítása

A projekt rövid leírása:
Az 1950-es évektől működő kultúrotthon, melyben mozi is szolgálta a művelődni, szórakozni vágyó embereket és helyet adott kulturális rendezvényeknek is 2000-re életveszélyessé vált, helyén ma már az új általános iskola áll. A létrehozandó közösségi ház átvehetné az 50 éven keresztül működő kultúrotthon szerepét is. Terveink szerint a község Fő utcáján álló saroképületből, mely egy zsidó kereskedőház volt és helyi műemléki védelem alatt áll, egy olyan közösségi házat alakítanánk ki, amely nemcsak az idősebb generáció számára, hanem a településen élő fiataloknak is megfelelő szórakozási lehetőséget nyújt, valamint helyet biztosítana a civil szervezeteknek is.

A projekt várható megvalósulása: 2005

7. Helytörténeti monográfia kiadása

A projekt rövid leírása:
Szakony Miklós községünk díszpolgára több évtizedes kutatómunkával elkészítette Pusztamagyaród község történetét, amit szeretnénk méltó formában megjeleníteni. A tervezett könyv bemutatná és összefoglalná Pusztamagyaród mintegy 900 éves történelmét.

A projekt várható megvalósulása: 2005

8. Pusztamagyaród határában lévő vízválasztó kiépítése

A projekt rövid leírása:
Pusztamagyaród határában található az a természeti csoda, melyet a helybéliek csak vízválasztónak neveznek. Itt van a forrása az Alsó-, és Felső Válickának nevezett patakoknak. Ettől a ponttól északra a Zala, délre a Mura vízgyűjtő területe található. A vízválasztót kihasználva szeretnénk községünket helyi turisztikai és idegenforgalmi centrummá tenni, megmutatni a hozzánk kapcsolódó értékeket és a vízválasztót valamint annak környezetét bekapcsolni az országos turista hálózatba.

A projekt várható megvalósulása: 2005


9. Szennyvíz hálózat kiépítése


10. Óvoda bővítése és rekonstrukciója


Az óvoda jelenleg egy 100-150 éves volt földesúri kúriában működik. A szakértői vélemény szerint az épület falai erősen nedvesednek a talajnedvességtől, szigeteléssel nincsenek ellátva. A külső vakolat bezárja a nedvességet a falazatba, és az csak befelé tud távozni. Ennek következményeként az összes falazaton felnedvesedés tapasztalható, melynek nyomán egészségtelen, dohszagú a levegő. A födémszerkezet borított fa födém, az állapota életveszélyes. A fedélszerkezet állapota a födémhez hasonló. A tervezett szerkezeti és funkcionális átalakítások elvégzése indokolt.

A projekt teljes becsült költségvetése: 118 000 000 Ft.

A projekt várható megvalósulása: 2004


11. Nagytérségi hulladékkezelés, hulladéklerakó rendszer (Zalabér)


Pusztamagyaród
  ROP Magyarország célba ér váti  
Pusztamagyaród