Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród Pusztamagyaród Pusztamagyaród Gazdasági program Pusztamagyaród Óvoda Pusztamagyaród Kenyeres Elemér Pusztamagyaród Galéria   english   deutsch
Pusztamagyaród
 
Óvóda

Az Óvoda rekonstrukciójának felmerülése

Az óvodánk jelenleg egy 100-150 éves volt földesúri kúriában működik. A szakértői vélemény szerint az épület falai erősen nedvesednek a talajnedvességtől, szigeteléssel nincsenek ellátva. A külső vakolat bezárja a nedvességet a falazatba, és az csak befelé tud távozni. Ennek következményeként az összes falazaton felnedvesedés tapasztalható, melynek nyomán egészségtelen, dohszagú a levegő. A födémszerkezet borított fa födém, az állapota életveszélyes. A fedélszerkezet állapota a födémhez hasonló. A tervezett szerkezeti és funkcionális átalakítások elvégzése indokolt. Az épület műszaki állapotának felmérése már 2002. novemberében elkészült.

Az Önkormányzat képviselőtestülete a szükséges rekonstrukciót már 2002-2006. évi gazdasági programjában szerepeltette.

A pályázat keretében az Önkormányzatok fő célkitűzése a működő óvoda további működtetése, illetve a működtetés feltételeinek biztosítása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeken túlmenően integrált nevelés-oktatás bevezetése a roma származású és sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A célokat az épület rekonstrukciójával és bővítésével, valamint az integrált nevelés megvalósítása érdekében a csoportszobák felszerelésének bővítésével, illetve korszerűsítésével kívánják elérni. A rekonstrukció érinti a pinceszintet, a földszintet és a tetőteret egyaránt. A fenntartó Önkormányzatok közül a rekonstrukcióval érintett ingatlan tulajdonosa a Pusztamagyaródi Önkormányzat aki a pályázó és a támogatásból közvetlenül részesülő.
Önkormányzat fő célkitűzése a működő óvoda további működtetése, illetve a működtetés feltételeinek biztosítása, valamint az integrált nevelés-oktatás bevezetése.

A célok:
- A 324,25 m2-s épület rekonstrukciójával (az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően),
- 175,61 m2 és bővítéssel, az iroda és konyhai járulékos helyisége biztosítására,
- 72 m2 fedett terasz kialakításával
- az integrált nevelés megvalósítása érdekében a csoportszobák, és a játszóudvar felszerelésének bővítésével, illetve korszerűsítésével
A projekt az egész óvodát érinti, közvetlenül 42 óvodást
A pályázó a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni a Letenyei Kistérségben az esélyegyenlőség biztosításához.
Az Önkormányzat és a közös intézményként működtetett Általános iskola és óvoda alapító okiratában szerepelteti a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, és a jövőben be kívánja vezetni az integrált nevelést a roma származású gyermekek esetében is, és vállalja a normatíva igénylését 2005-től.

Célcsoport bemutatása

A projekt által érintett célcsoport elsősorban a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és magas arányszámuk miatt azon belül a roma származásúak, illetve egyéb hátrányos helyzetű gyermekek. A település óvodásainak több mint 50%-a pontosan 55% (42 gyermekből 23 gyermek) részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

A településeken született gyermekek száma azt mutatja, hogy a jelenlegi kihasználtság, a 40 fő körüli létszáma hosszabb távon biztosítható, és a roma származású, illetve hátrányos helyzetű gyermekek aránya nő.

A projekt célcsoportjának szükségletei a település helyzetéből, gyermeklakosságának összetételéből és a közeli, illetve távoli jövő várható tendenciáiból határozhatók meg.

A település lakosságának jelentős hányadát képviselő roma származású lakosság körülményei, képzetlensége hasonlóak a többi elmaradott térségéhez. Az alapfokú oktatási intézményekbe járó gyermekek több mint 50%-a részesül gyermekvédelmi támogatásban. Az óvodások összetétele 65% magyar és 35 % roma származású. A közeljövőben a roma származású gyermekek arányának növekedése várható. A roma származású óvodások családi környezete, szüleik képzettsége feltétlenül indokolttá teszi, hogy e gyerekek már hároméves koruktól óvodai ellátást kaphassanak, és ezzel biztosítható legyen az általános iskolára történő felkészítésük. Az óvoda rekonstrukciója nélkül annak életveszélyes volta miatt, a közeljövőben be kellene zárni az intézményt. Óvodai ellátást csak távolabbi településeken kaphatnának, ahol megoldhatatlan a napi megjelenés.


2005.09.30.
A VÁTI szombathelyi irodájában megtörtént a támogatási szerződés aláírása.

2005.09.30.-2006.05.22.
A projekt eddigi részében megtörténtek az egyszerű közbeszerzési eljárások a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a műszaki ellenőrzésre és a projektmenedzsmentre vonatkozóan.
A projekt lebonyolításához szükséges további szakértők között kiválasztásra került a könyvvizsgáló, és a jogi szakértő. Ezek alapján felállt a teljes projektmenedzsment, mely biztosítani tudja a projekt szerződés szerinti lebonyolítását.

A projekt mérete miatt az építési tevékenységre vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás kiírására volt szükség. A kiíráshoz elkészült a tenderdokumentáció alapját képező tenderterv.
A kiírás megtörtént, a 22. Közbeszerzési Értesítőben 2006.02.20.-án 4440/2006 számon jelent meg, április 10.-én volt az ajánlatok bontása, majd az építési kivitelező kiválasztása.
Elkészült a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terv.

2006.05.05.
Az Önkormányzat hivatalos helyiségében aláírásra került a keszthelyi MÍVES Építőipari Kft-vel a kivitelezési szerződés, ezt követően megtörtént az építési terület átadása-átvétele.

Szerződéskötés

Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród

A még működő óvoda

Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród

Kiköltözés után

Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród

Építkezés

Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród


2006. 05. 262006. 06. 152006. 07. 062006. 07. 242006. 08. 282006. 09. 012006. 09. 182006. 10. 062006. 10. 112006. 10. 182006. 10. 252006. 11. 082006. 11. 162006. 11. 19
Pusztamagyaród
  ROP Magyarország célba ér váti  
Pusztamagyaród