Pusztamagyaród
Pusztamagyaród
Pusztamagyaród Pusztamagyaród Pusztamagyaród Gazdasági program Pusztamagyaród Óvoda Pusztamagyaród Kenyeres Elemér Pusztamagyaród Galéria   english   deutsch
Pusztamagyaród
 
Kenyeres Elemér

1891. január 31-én Pusztamagyaródon született, ahol apja kántortanító volt. A család 1901-ben Diósgyőrbe költözött.

Felsőbb iskoláit Miskolcon és Egerben végezte: a pedagógia és filozófia mellett németet, angolt és francia nyelvet is tanult.

1914-ben szerzett tanári oklevelet.
Önkéntesként harcolt az I. világháborúban, bátorságáért több vitézségi érmet kapott.

1919-től az Állami Óvóképző Intézetben tanított, 1923-tól a Kisdednevelők Országos Egyesületének titkára és a Kisdednevelés folyóirat szerkesztője.

1924-ben a budapesti egyetemen a pedagógia, a filozófia és a lélektan doktorává avatták.

1926-27-ben kormányzói ösztöndíjasként a genfi egyetemen folytatott pedagógiai tanulmányokat, majd 1929-től a Testnevelési Főiskolán tanított.

1931-től 1933-ban bekövetkezett haláláig a Magyar Gyermektanulmányi és Lélektani Társaság főtitkára, irányításával a Brunszvik Teréz Kisdedóvónőképző gyakorlóóvodájában Montessori jellegű foglalkozásokat is tartottak.
Szívvel-lélekkel élt hivatásának, és rövid élete során értékes munkákkal gyarapította a magyar neveléstudományt.

Foglalkozott mulattató, ugyanakkor ízlést, erkölcsi érzéket fejlesztő képeskönyvek szerkesztésével éppúgy, mint magával a kisdedóvással.

Főbb elméleti művei:
A kisdednevelés elméletének fejlődése
A gyermek első szavai és a szófajok fellépése
A gyermek beszédének fejlődése
A gyermek gondolkodásának és világfelfogásának fejlődése

" Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd is meg a gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed s jobban nevelhessed" - vallotta.


Pusztamagyaród
  ROP Magyarország célba ér váti  
Pusztamagyaród